Wat is sensorische integratie? En wat als hier een stoornis in is?

Wat is een sensorische integratiestoornis?

De sensorisch integratie gaat uit van de ontwikkeling en samenwerking van alle verschillende zintuigen. Zintuigen nemen waar en herkennen informatie. Bewust of onbewust doen wij daar iets mee. 
Wanneer de hersenen deze informatie niet goed verwerken, wordt dit een sensorische integratiestoornis genoemd. Een persoon heeft dan moeite om op een goede manier te reageren op een alledaagse prikkel. Wat gaat er mis en wat kan eraan gedaan worden?

De zintuigen

De meest bekende zintuigen zijn:  zien, ruiken, proeven, horen en voelen. De minder bekende zintuigen zijn: het evenwicht, de proprioceptie (het voelen waar je lichaam zich in de ruimte bevindt, het bewustzijn van het lichaam) en de interoceptie (bijvoorbeeld pijn en hongergevoel). De zintuigen vangen informatie op uit de omgeving en uit ons lichaam zelf. We noemen dit informatieve prikkels.

Wat gaat er mis?

Iemand met een sensorische integratiestoornis kan bepaalde informatie verkeerd interpreteren, neemt de prikkels te sterk waar of weet niet wat hij ermee aan moet. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld woedeaanvallen of ongepast gedrag. 
Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld:
– niet graag aangeraakt worden of juist zelf iedereen aanraken en vasthouden
– niet graag willen douchen
– snel boos of bang zijn
– weinig contact maken of niet reageren op een prikkel
– problemen hebben met aandacht vasthouden of een taak afmaken

Wat kan eraan gedaan worden?

De ergotherapeut of fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de sensorische integratie kan helpen om de gevoeligheid te dempen en comfort te bieden bij ouderen. Bij kinderen kunnen juist de prikkels gestimuleerd of gedempt worden om verder te komen in de ontwikkeling. Er zal eerst gekeken worden naar de problemen en of deze veroorzaakt worden door een sensorische stoornis. Hierna zal advies worden gegeven hoe u om kunt gaan met de problemen en hoe u ze kunt verminderen.